** توجه............توجه:

 1- نویسندگان محترم لطفاً قبل از ارسال مقاله از طریق  سامانه این مجله، حتماً راهنمای نویسندگان را مطالعه و دقیقاً بر اساس آن مقاله را تنظیم و سپس ارسال نمایید.

2- نویسندگان محترم باید از طریق سامانه مجله ثبت نام  وپس از دریافت رمز ورود مقاله خود را بارگذاری نمایند.

3- زمان بررسی و روند داوری مجله در کمترین زمان ممکن امکان پذیر می باشد

4- مقالات مجله در پایگاه" مگ ایران،پرتال جامع علوم انسانی و سیولیکا"نمایه می شود , و توسط نرم افزارهای مشابهت یابی متن مقالات بررسی می گردد

5. بخش انگلیسی مجله نیز فعال است (سمت چپ بالای سایت مجله قسمت English)لذا کلیه نویسندگان محترم چکیده مبسوط انگلیسی خود را در سامانه واردنمایند

 نگاشت نامه (قالب) پیش نویس مقاله کلیک کنید

    جهت دریافت فرم تعارض منافع (بهره) اینجا را کلیک نمایید.-

شماره جاری: دوره 11، شماره 2، تابستان 1399 

بانک ها و نمایه نامه ها