نویسنده = محسن قدس
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم کلونی مورچگان در سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 57-72

محسن قدس؛ حسین آقا محمدی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ علیرضا قراگوزلو؛ سعید بهزادی


2. بررسی وضعیت پایگاههای تبادل داده در انتشار داده های مکانی GIS

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-44

محسن قدس؛ علی بابایی