نویسنده = زینب کرکه آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-28

زینب کرکه آبادی؛ محسن نجارزاده؛ ساسان مسعودی


2. بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-107

زینب کرکه آبادی؛ هاشم نوروزی فرد