نویسنده = فاطمه سوری
تعداد مقالات: 3
1. ساماندهی مکانی- فضایی پارکینگهای طبقاتی با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری در محیط GIS (نمونه موردی: شهر اردبیل)

دوره 6، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 73-90

مجتبی عمرانی دورباش؛ سارا خدایی؛ فاطمه سوری


2. بررسی علت فرونشست زمین در دشت ارزوئیه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 89-98

محسن پور خسروانی؛ طیبه محمودی محمد آبادی؛ فاطمه سوری


3. مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل )

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 19-38

مجتبی عمرانی دورباش؛ عطا غفاری گیلانده؛ فاطمه سوری