نویسنده = هاشم نوروزی فرد
تعداد مقالات: 2
1. رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران )

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-42

سعید کامیابی؛ هاشم نوروزی فرد؛ علی غفاری


2. بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-107

زینب کرکه آبادی؛ هاشم نوروزی فرد