موضوعات = کاربرد GIS
تعداد مقالات: 82
26. بررسی علت فرونشست زمین در دشت ارزوئیه

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-98

محسن پور خسروانی؛ طیبه محمودی محمد آبادی؛ فاطمه سوری


27. ارزیابی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در حوزه های روستایی بخش سربند ( شهرستان شازند - استان مرکزی )

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-68

مجتبی جاودان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


30. بررسی تأثیرات خانه های دوم در روستای توشن گرگان از نظر اجتماعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-88

محمدرضا زند مقدم؛ مهناز اکبری؛ محمد ویسیان؛ مهدی خداداد


31. بررسی وضعیت پایگاههای تبادل داده در انتشار داده های مکانی GIS

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-44

محسن قدس؛ علی بابایی


33. رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران )

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-42

سعید کامیابی؛ هاشم نوروزی فرد؛ علی غفاری


34. بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-28

زینب کرکه آبادی؛ محسن نجارزاده؛ ساسان مسعودی


35. مکان یابی بهینه مراکزآموزشی ( دوره دوم متوسطه ) آینده شهر سمنان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-16

سعید کامیابی؛ نعیمه السادات کاظمی


36. بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-48

ناهید اسمعیل زایی؛ اسد اله بیات؛ محسن تاجیک


37. بررسی پایش شاخص عمودی خشکسالی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 64-71

قاسم کیخسروی؛ سهام میرزائی


39. مکانیابی دفن زبالههای جامد شهر ساری با استفاده از الگوریتمهای فازی در محیط GIS&RS

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-63

همایون موتمنی؛ عبدالخالق ذاکریان؛ سینا مرزبانی


42. بررسی تغییرات توسعه شهری شهرستان بهبهان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست طی سالهای 1378 تا 1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 7-14

حسین اقدر؛ فاطمه محمد یاری؛ حمیدرضا پورخباز


43. بررسی نقش و عملکرد شهرهای میانی در توسعه اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-84

محسن تندیسه؛ محمد حسین سرائی؛ سید مصطفی حسینی


44. شناسایی زمان مناسب گردشگری در شهرستان چابهار بر اساس شاخص های حرارتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-68

حسین صدر ناصری؛ سعید کامیابی


45. بررسی نقش پوشش جنگلی در برآورد رسوب و فرسایش ویژه و هدر رفت ارتفاع خاک ( مطالعه موردی :حوزه آبخیز ایلام )

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-44

شهلا جهانی؛ کامران شایسته؛ عیسی سلگی؛ فاطمه حمیدی پور


49. بررسی الگوهای توسعه کالبدی - فضایی شهر دزفول با استفاده از تکنیک های SWOT ، GIS و AHP

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-56

سید مصطفی حسینی؛ زهرا عباسی