تعداد مقالات: 224

1. بررسی سیرتاریخی جغرافیای پزشکی و نقش آن در توسعه پایدار کشور همراه با مثال کاربردی با استفاده از R-S

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-12

حسین صدر ناصری؛ عفت سادات حقیقت حسینی


2. مکان یابی بهینه مراکزآموزشی ( دوره دوم متوسطه ) آینده شهر سمنان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-16

سعید کامیابی؛ نعیمه السادات کاظمی


3. تحلیل فضایی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی (مطالعه موردی: شهر کازرون)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-15

محمد قنبری؛ حسین پورقیومی؛ سید مصطفی حسینی


4. ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-25

یداله مهدوی؛ محمد کاظمی؛ عاطفه جعفر پور


7. مکان یابی دستکاه های خودپرداز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS(مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

گلشن کاویانپور؛ سعید ملکی؛ مهراب عاشورلو؛ زهرا عباسی


20. مکان یابی محل دفن زباله و پسماندها با استفاده از نرم افزار GIS ( مطالعه موردی : دهستان سجاسرود - شهرستان خدابنده )

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-16

صدیقه کرمی نسب؛ زهرا خدا کرمی؛ عبدالصمد پناد