تعداد مقالات: 216

105. ارزیابی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در حوزه های روستایی بخش سربند ( شهرستان شازند - استان مرکزی )

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-68

مجتبی جاودان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


106. امکان سنجی استفاده از تصاویر UAV برای تعیین موقعیت ساختمان‏ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-62

شبنم مهبودی؛ علی اسماعیلی؛ مسعود ورشوساز


107. بررسی تأثیر وقف بر کالبد شهرهای اسلامی (مطالعه موردی شهر میامی)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

زینب کرکه آبادی؛ مهدی اصغری


110. ارزیابی تأثیر عناصر اقلیمی و عوامل انسانی در بروز تصادفات جاده ای با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی محور مشهد - قوچان)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 52-66

مهدی وطن پرست؛ علیرضا افشاری؛ محسن رضائی عارفی؛ علی محمد نورمحمدی


115. بررسی توانمندی های مثلث ژئوتوریسمی شهرستان دهلران در استان ایلام

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-69

جمال مراد نژاد؛ وحید باقری


119. تعیین یک مدل زمین آمار بهینه جهت درون‌یابی اطلاعات مکانی با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-74

علیرضا وفائی نژاد؛ ناصر محمدی ورزنه؛ فرشاد همتی


122. ارائه الگوی مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی و دستیابی به منطقه زیست پذیر با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : منطقه 6 تهران)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 70-86

مژگان رضایی؛ محسن رنجبر؛ بهرام آزادبخت؛ علیرضا استعلاجی


123. تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست (2018 – 2000)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 72-84

حمید سلطانی نژاد؛ سروش خلیلی؛ زهرا شاهی؛ محمدتقی رضویان


124. ارائه الگویی برای مکانیابی امحاء پسماند شهری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-89

مریم شعبانی؛ سید عبدا.. حیدریه