تعداد مقالات: 216

153. قابلیت روش های تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی: شهرستان کامیاران )

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 90-106

سامان جواهری؛ علی اصغر تراهی؛ سیدمحمد توکلی صبور


157. شناسایی زمان مناسب گردشگری در شهرستان چابهار بر اساس شاخص های حرارتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-68

حسین صدر ناصری؛ سعید کامیابی


159. بررسی پایش شاخص عمودی خشکسالی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 64-71

قاسم کیخسروی؛ سهام میرزائی


162. شناسایی نواحی آسیب پذیر زیرحوضه های آبریز غرب کردستان در اثر نوسانات اقلیمی با استفاده از GIS و PCA

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-94

عرفان احمدی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ ناصر محمدی ورزنه


163. بررسی آسایش حرارتی در انطباق معماری با شرایط اقلیمی در شهر سمنان

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 74-90

رحیمه جوادیان؛ ملیحه نعمتی


165. امکان سنجی استفاده از تصاویر UAV برای تعیین موقعیت ساختمان‏ها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 76-98

شبنم مهبودی؛ علی اسماعیلی؛ مسعود ورشوساز


169. تحلیل فضایی و مکان‌گزینی ایستگاه های آتش‌ نشانی کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-99

فاطمه دانشور؛ حمید صابری


170. بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی شهر نیشابور)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-97

قدیر صیامی؛ محمد گل محمدی؛ علی طالبی


174. ارزیابی ژئوتوریسم حوضه آبریز کنگ خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 89-102

محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی


175. بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-107

زینب کرکه آبادی؛ هاشم نوروزی فرد