تعداد مقالات: 218

176. بررسی علت فرونشست زمین در دشت ارزوئیه

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-98

محسن پور خسروانی؛ طیبه محمودی محمد آبادی؛ فاطمه سوری


177. ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP

دوره 6، شماره 4، بهار 1395، صفحه 91-110

یداله مهدوی؛ محمد کاظمی؛ عاطفه جعفرپور


178. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 95-110

مهدی میرزاپور


179. تحلیلی بر تغییرات شبکه شهری استان ایلام در سه دهه اخیر

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 100-118

محمد رضا زند مقدم؛ فهیمه خواجه نبی


182. اقلیم جاده ای محور سمنان ساری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-19

سید رضی موسوی فولادی


186. نقش کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 20-31

زینب فرنام؛ علی اصغر فراتی


189. تشخیص و بررسی استرس گندم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی : دشت مغان )

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 7-25

عادل مردانه؛ فرشاد امیر اصلانی؛ سید کاظم علوی پناه


191. ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا بر پایه سطوح مختلف تبدیل موجک گسسته هار

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-17

حسن حسنی مقدم؛ علی اصغر تراهی؛ پرویز ضیاییان فیروزآبادی


196. مکانیابی مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل ANP-VIKOR (مطالعه موردی شهرستان رودسر)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-36

داود اکبری؛ سیده نفیسه عمرانی سیگارودی؛ محمد اکبری


200. بررسی عوامل موثر محیطی در پیشگیری از وقوع سرقت مورد مطالعه : شاهرود

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-54

حسین جیبا؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی