تعیین رویشگاه بالقوه درختان گیلاس در اراضی شیبدار ، با استفاده از تکنیکهای در– منطقه کش و لهرانRS وGIS

نوع مقاله : علمی پژوهشی