دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1400، صفحه 7-140 
5. ارزیابی میزان امنیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد مطالعه: محله حکیم نظامی-ارومیه)

صفحه 68-86

نیما بایرام‌زاده؛ ذکریا احمدیان؛ شیوا عباس زاده؛ یاسر مصطفی‌زادگان هناره