تماس با ما


جهت تماس با کارشناس مجله فقط ساعت اداری روز یکشنبه  دوشنبه و سه شنبه:  

برای اشکالات سامانه و تقاضاهای مربوط به مقالات

لطفا فقط در ساعت اداری تماس بگیرید. خارج از ساعت اداری قادر به پاسخگویی نمی باشیم.

 

تقاضای خود را می توانید از سایت مجله و در قسمت تماس با ما ارسال نمائید.


CAPTCHA Image