اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 171
تعداد پذیرش 117

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 38
تعداد مشاهده مقاله 3971
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4437
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
درصد پذیرش 68 %