قرار گرفتن نام مجله" سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدور در برنامه ریزی" جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از امتیاز بخشنامه شماره ۷۰۳۶۲ جهت تسویه حساب

به منظور تسهیل در پذیرش مقاله های دانشجویان و اعطای امتیاز به آنها، دانشجویان محترم  می توانند در مقطع دکتری تخصصی در رشته های علوم انسانی برابر ماده ۴ بخشنامه امتیاز ویژه برای مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۷۰۳۶۲ /70مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۹۴‬ با چاپ مقاله در مجله" سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدور در برنامه ریزی "تسویه حساب کنند