نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 20-31

زینب فرنام؛ علی اصغر فراتی