نویسنده = �������������� ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا بر پایه سطوح مختلف تبدیل موجک گسسته هار

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-17

حسن حسنی مقدم؛ علی اصغر تراهی؛ پرویز ضیاییان فیروزآبادی