نویسنده = ������������ ������������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل ANP-VIKOR (مطالعه موردی شهرستان رودسر)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-36

داود اکبری؛ سیده نفیسه عمرانی سیگارودی؛ محمد اکبری