نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی سایت های مناسب بر پایه GIS با پوشش حداکثری برای توسعه شعب بانک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 64-76

فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر؛ سیدمحسن لطفی