نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل حریم خطوط فشار قوی برق در شهر سمنان با استفاده از تصاویر هوایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 54-63

احسان کاشی؛ پردیس رئوفی؛ نگین نیکبخت؛ نیایش جلیل پور