نویسنده = سعید کامیابی
تعداد مقالات: 6
2. مکان یابی بهینه مراکزآموزشی ( دوره دوم متوسطه ) آینده شهر سمنان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-16

سعید کامیابی؛ نعیمه السادات کاظمی


3. رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران )

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-42

سعید کامیابی؛ هاشم نوروزی فرد؛ علی غفاری


4. شناسایی زمان مناسب گردشگری در شهرستان چابهار بر اساس شاخص های حرارتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-68

حسین صدر ناصری؛ سعید کامیابی