نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
3. شناسایی زمان مناسب گردشگری در شهرستان چابهار بر اساس شاخص های حرارتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-68

حسین صدر ناصری؛ سعید کامیابی