نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش پوشش جنگلی در برآورد رسوب و فرسایش ویژه و هدر رفت ارتفاع خاک ( مطالعه موردی :حوزه آبخیز ایلام )

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-44

شهلا جهانی؛ کامران شایسته؛ عیسی سلگی؛ فاطمه حمیدی پور