نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل برنامه ریزی توسعه فضایی شهرستان ابهر با استفاده از GIS

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-56

سید حامد علوی؛ سید جمال الدین دریاباری