نویسنده = یداله مهدوی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-25

یداله مهدوی؛ محمد کاظمی؛ عاطفه جعفر پور


2. ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP

دوره 6، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 91-110

یداله مهدوی؛ محمد کاظمی؛ عاطفه جعفرپور