نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان محصول گندم با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده OLI (منطقه مورد مطالعه بخشی از شهر گیلان‌غرب)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-30

کیوان باقری؛ زهرا جهانتاب؛ علی درویشی؛ علی اصغر آل شیخ