نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-56

جعفر موسی وند؛ زهره محمد گنجی؛ حسین محمدی دوست