نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر تغییرات شبکه شهری استان ایلام در سه دهه اخیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-94

فهیمه خواجه نبی؛ محمد رضا زندمقدم


2. تحلیلی بر تغییرات شبکه شهری استان ایلام در سه دهه اخیر

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 100-118

محمد رضا زند مقدم؛ فهیمه خواجه نبی