نویسنده = شبنم مهبودی
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی استفاده از تصاویر UAV برای تعیین موقعیت ساختمان‏ها

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 45-62

شبنم مهبودی؛ علی اسماعیلی؛ مسعود ورشوساز


2. امکان سنجی استفاده از تصاویر UAV برای تعیین موقعیت ساختمان‏ها

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 76-98

شبنم مهبودی؛ علی اسماعیلی؛ مسعود ورشوساز