نویسنده = ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-48

ناهید اسمعیل زایی؛ اسد اله بیات؛ محسن تاجیک