نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی تصاویر پرنده بدون سرنشین برای تولید مدل رقومی سطح

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-39

نعیم میجانی؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ مجید کیاورز مقدم