نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی توسعه گردشگری شهر آبگرم با استفاده از مدل SWOT

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-45

سجاد فلاح پور؛ محمدابراهیم رمضانی؛ علی اکبر جعفرلو؛ اکرم علمشاهی


3. تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-24

سجاد فلاح پور؛ امید مبارکی؛ امیر نوروزی