نویسنده = محمدابراهیم رمضانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توسعه گردشگری شهر آبگرم با استفاده از مدل SWOT

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-45

سجاد فلاح پور؛ محمدابراهیم رمضانی؛ علی اکبر جعفرلو؛ اکرم علمشاهی