کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی فازی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP

دوره 6، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 91-110

یداله مهدوی؛ محمد کاظمی؛ عاطفه جعفرپور