موضوعات = کاربرد GIS&RS در برنامه ریزی
تعداد مقالات: 151
11. تحلیل فضایی و مکان‌گزینی ایستگاه های آتش‌ نشانی کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-99

فاطمه دانشور؛ حمید صابری


12. بهینه‌سازی ضرایب منطقه‌ای فرمول تجربی فولر با برنامه ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک در حوزه‌های فاقد آمار به کمک داده‌های مکانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-18

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ بهروز ارسطو؛ سید علی اصغر هاشمی


14. تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست (2018 – 2000)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 72-84

حمید سلطانی نژاد؛ سروش خلیلی؛ زهرا شاهی؛ محمدتقی رضویان


20. بررسی توانمندی های مثلث ژئوتوریسمی شهرستان دهلران در استان ایلام

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-69

جمال مراد نژاد؛ وحید باقری


21. تجزیه و تحلیل و تولید نقشه پهنه بندی کیفی هوای شهر تهران با استفاده از داده پایش زمینی وRS

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 70-82

علی رجبلو؛ حسین آقا محمدی؛ مجید رحیم زادگان؛ محمد علی رجایی


22. بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی شهر نیشابور)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 83-97

قدیر صیامی؛ محمد گل محمدی؛ علی طالبی


25. بررسی تأثیر وقف بر کالبد شهرهای اسلامی (مطالعه موردی شهر میامی)

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 45-57

زینب کرکه آبادی؛ مهدی اصغری