موضوعات = کاربرد GIS&RS در برنامه ریزی روستایی
تعداد مقالات: 79
5. بررسی تأثیر وقف بر کالبد شهرهای اسلامی (مطالعه موردی شهر میامی)

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 45-57

زینب کرکه آبادی؛ مهدی اصغری


6. نقش کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 20-31

زینب فرنام؛ علی اصغر فراتی


9. تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 13-24

سجاد فلاح پور؛ امید مبارکی؛ امیر نوروزی


13. برآورد میزان محصول گندم با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده OLI (منطقه مورد مطالعه بخشی از شهر گیلان‌غرب)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 59-75

کیوان باقری؛ زهرا جهان تاب؛ علی درویشی بلورانی؛ علی‌ اصغر آل شیخ


14. امکان سنجی استفاده از تصاویر UAV برای تعیین موقعیت ساختمان‏ها

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 76-98

شبنم مهبودی؛ علی اسماعیلی؛ مسعود ورشوساز


15. ارزیابی توان اراضی شهر مرودشت جهت توسعه آتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-25

یداله مهدوی؛ محمد کاظمی؛ عاطفه جعفر پور


20. تحلیلی بر تغییرات شبکه شهری استان ایلام در سه دهه اخیر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 100-118

محمد رضا زند مقدم؛ فهیمه خواجه نبی


21. بررسی راهبردی توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر ساری

دوره 6، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 16-34

معصومه امیری بشلی


22. مکان یابی محل دفن زباله و پسماندها با استفاده از نرم افزار GIS ( مطالعه موردی : دهستان سجاسرود - شهرستان خدابنده )

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-16

صدیقه کرمی نسب؛ زهرا خدا کرمی؛ عبدالصمد پناد


24. بررسی وضعیت پایگاههای تبادل داده در انتشار داده های مکانی GIS

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-44

محسن قدس؛ علی بابایی


25. ارزیابی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در حوزه های روستایی بخش سربند ( شهرستان شازند - استان مرکزی )

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-68

مجتبی جاودان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری