مکان یابی بهینه دفن پسماندهای زباله های شهری با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی شهر میانراهان( استان کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل، دکتری ژئومورفولوژی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهری تولید زباله جامد در مقیاس بزرگ امروزه یک موضوع مهم در جهان بوده است. عدم وجود یک سیاست ملی مطمئن برای مدیریت پسماند جامد (SWM) عواقب منفی زیست محیطی منفی را در ایران ایجاد کرده است. مدیریت پسماندها و انتخاب مکان‌ مناسب دفن زباله فرایندی است که نیاز به داشتن دانشی درمورد شمار زیادی از پارامترها، و مقرارت دارد. هدف از این مطالعه مکان‌گزینی اراضی مناسب جهت دفن بهداشتی مواد زائد جامد در شهر میانراهان در استان کرمانشاه بر پایه معیارها و ضوابط طبیعی و انسانی می باشد. به منظور رسیدن به این هدف از 8 معیار طبیعی و اجتماعی از جمله شیب، زمین‌شناسی ،گسل‌ ،لایه-های کاربری اراضی، پراکندگی چاه‌ها، عمق آب زیرزمینی، فاصله از مراکز سکونتگاهی، فاصله از جاده به کار گرفته شده‌است پس از آماده‌سازی و استاندارد‌ سازی لایه‌ها و استفاده از روش مدل منطق فازی و انجام عملگر(AND) اقدام به پهنه‌بندی مکان مناسب دفن زباله شده‌است که با توجه به نتایج به دست آمده و تقسیم‌بندی نقشه‌ نهایی سه منطقه‌ که شامل: منطقه کاملا مناسب با مساحت 2 کیلومترمربع، منطقه‌ مناسب با مساحت 7 کیلومتر مربع و منطقه‌ کاملا نامناسب با مساحت 722 کیلومترمربع محاسبه شده‌است که 98 درصد منطقه جز منطقه کاملا نامناسب به‌دست‌آمده‌است، که عمده‌ مناطق مناسب و کاملا مناسب در حدود 2 درصد منطقه را شامل شده که در قسمت شرق و جنوب شرق بخش دینور در مسیر جاده سنقر- کرمانشاه قرار گرفته‌است

کلیدواژه‌ها