اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 161
تعداد پذیرش 109

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 2258
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2650
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
درصد پذیرش 68 %