اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 157
تعداد پذیرش 103

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مشاهده مقاله 56050
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41380
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
درصد پذیرش 66 %