اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 167
تعداد پذیرش 113

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 34
تعداد مشاهده مقاله 2698
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3438
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
درصد پذیرش 68 %